எமது தொடர்புகளுக்கு

  • முகவரி – போசாக்கு பிரிவு, 7வது மாடி, பொது சுகாதார கட்டிடத் தொகுதி, கொழும்பு 05.

  • தொலைபேசி இலக்கம் – 0112368320, 0112368321, 0112368323

  • தொலைநகல் இலக்கம் – 0112368320

  • E – மெயில் முகவரிnutritioncoordination@gmail.com

  • முக நூல் பக்கம் – https://www.facebook.com/NCoDSL/